Bestuur



 



Het bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand. Daarnaast wordt er
in het voorjaar en najaar een algemene ledenvergadering gehouden.
Ieder lid ontvangt daar, via de mail, een uitnodiging van.

Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter:

Aline Wytske de Boer

rinkema1@gmail.com
Secretaresse:

Ellen van der Ploeg

ellenvanderploeg@hotmail.com

Penningmeester:

Janneke Westerhuis-Strikwerda

jwesterhuisstrikwerda@freeler.nl




Lessen:

Sandra Veenstra

arvidensandra@hotmail.nl




 










Algemeen bestuurslid

Lara Koster

lagkoster@live.nl




 







Activiteiten:

Sanne Kooiker

kooikersanne@gmail.com


 








Activiteiten:

Esther Dijkstra

estherdijkstra03012001@gmail.com





PSV Mazeppa | Marum

33878 bezoekers (60224 hits) sinds 24-5-2020