Bestuur Het bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand. Daarnaast wordt er
in het voorjaar en najaar een algemene ledenvergadering gehouden.
Ieder lid ontvangt daar, via de mail, een uitnodiging van.

Het bestuur bestaat uit:


  Voorzitter:

Lida Veenstra-van Mispelaar

lesleyhoeve@online.nl

 
  Secretaresse:

Liza Cornello

liza_cornello@hotmail.com

Penningmeester:

Janneke Westerhuis-Strikwerda

jwesterhuisstrikwerda@freeler.nl

  Aktiviteiten:

Alida van der Kaap

alidavanderkaap@hotmail.com


  Accommodatie:

Onno de Vries

jonkershof@hotmail.com

PSV Mazeppa | Marum

1694 bezoekers (3603 hits) sinds 24-5-2020