Lidmaatschap 


De kosten van het lidmaatschap zijn opgebouwd uit: 
 

A.   Lidmaatschap PSV Mazeppa 2019   B.   Lidmaatschap KNHS 2019  
         
U heeft keuze uit 2 mogelijkheden, te weten;                             
Naast lidmaatschap op een vereniging bent u tevens verplicht lid te

 
worden van de KNHS. (Koninklijke Nederlandse Hippische Sport) 

1. Contributie PSV Mazeppa zonder les (=basiscontributie) €. 70,--/jaar.
 De contributie van de KNHS bestaat uit:
                                     
2. Contributie PSV Mazeppa met 1 dressuurles per week   

  1. Contributie KNHS                                                            €.   25,--/jaar  
       
 

Instructeur/-trice  Basiscontributie/jaar   Lesgeld/jaar   Totaal/jaar 
       
Michella Kloosterman €.  70,--  €.  350,--  €.   420,-- 
Marijke Bijker  €.  70,--  €.  350,--  €.   420,-- 
 
3. Contributie PSV Mazeppa met 1 springles per 2 weken
 
Instructeur/-trice  Basiscontributie/jaar   Lesgeld/jaar   Totaal/jaar 
Martijn Veenstra            €.  70,--     €.  227,50  €.   297,50

Voor de lesindeling en/of vragen m.b.t. de lessen kunt u contact opnemen
met Janneke Westerhuis (06-43044600 of info@mazeppa.nl. )

 

 
  

PSV Mazeppa | Marum

70501 bezoekers (114465 hits) sinds 1-2-2015